EDUKACJA / LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS

 

 

London School of Public Relations jest międzynarodową szkołą PR posiadającą swoje oddziały w 20 krajach na całym świecie, między innymi w Wielkiej Brytanii, Czechach, Litwie, Słowenii, Chorwacji, Turcji, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Szkoła została założona w Wielkiej Brytanii w 1992 roku i jest częścią David Game Media Group - grupy, oferującej szkolenia dotyczące większości dziedzin medialnych, wchodzącej w skład David Game College.

Inicjatorem i motorem jej rozwoju jest John Dalton, propagator roli public relations w zintegrowanej komunikacji. 

 

W Polsce szkoła LSPR działa z powodzeniem od 2001 roku. Opiekunem merytorycznym szkolenia jest Związek Firm Public Relations, który jest wyłącznym przedstawicielem szkoły w kraju.

Jest wiele powodów, dla których warto wybrać London School of Public Relations.

 

 

Najważniejsze z nich to:

 

Praktyka

Szkolenie kładzie szczególny nacisk na zdobywanie wiedzy praktycznej. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Wiele uwagi poświęca się analizie studiów przypadku. Słuchacze aktywnie uczestniczą w spotkaniach poprzez realizację licznych ćwiczeń oraz dyskusje na temat ciekawych kampanii public relations. Kameralne grupy szkoleniowe liczące kilkunastu kursantów sprzyjają efektywnej pracy i wymianie poglądów. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

 

Profesjonalizm

Wykładowcami są wyłącznie profesjonaliści, praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym - kadra zarządzająca renomowanych agencji PR zrzeszonych w ZFPR.

 

Prestiż

Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim wydany przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii. Dyplom jest identyczny we wszystkich krajach na świecie, w których działa LSPR.

 

Brytyjski standard

Program został opracowany przez międzynarodowych ekspertów i zatwierdzony przez Związek Dziennikarzy Wielkiej Brytanii (National Union of Journalists)) oraz brytyjskie Stowarzyszenie Konsultantów Public Relations (Public Relations Consultants Association). Opera się on na sprawdzonych założeniach LSPR i jednocześnie jest dostosowany do warunków polskich.

 

Wygoda

Zajęcia prowadzone są w dwóch trybach: popołudniowym i intensywnym. Spotkania odbywają się w centrum Warszawy w siedzibie ZFPR.

 


Adresaci szkolenia

 

London School of Public Relations jest szkołą zarówno dla praktyków, którzy chcą doskonalić swój warsztat, jak również dla osób rozpoczynających kształcenie w zakresie PR, w szczególności dla:

- specjalistów pracujących w działach komunikacji, PR i marketingu w korporacjach i instytucjach,
- pracowników organizacji pozarządowych,
- konsultantów agencji PR,
- osób aktywnych zawodowo pragnących rozszerzyć swoje kompetencje w kierunku public relations,
- adeptów planujących karierę w branży PR i komunikacji,

 

Materiały szkoleniowe

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w postaci podręcznika LSPR oraz prezentacje dotyczące poszczególnych zajęć i dodatkowe pomoce naukowe.

 

 

Zapraszamy na stronę London School of Public Relations

www.LSPR.pl