ETYKA / RADA ETYKI PR

 

Kierując się dbałością o najwyższe standardy etyczne w public relations Polskie Stowarzyszenie Public Relations i Związek Firm Public Relations powołały Radę Etyki Public Relations.


Celem funkcjonowania Rady jest:

  • Promowanie standardów etycznych w PR.
  • Edukacja w dziedzinie etyki PR.
  • Wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR.
  • Wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady.

 

Od 2016 roku Rada działa w nowym, 5-osobowym, składzie, powoływanym przez Zarządy obu organizacji: 2 przedstawicieli desygnowanych przez PSPR (w tym co najmniej jedna osoba będąca członkiem PSPR) i 3 przedstawicieli desygnowanych przez ZFPR (w tym co najmniej jedna, ale nie więcej niż dwie osoby będące reprezentantami agencji członkowskich ZFPR).

 

Aktualny skład Rady tworzą:

 

Dr Ewa Hope - docent na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, kierownik Zakładu Nauk Filozoficznych na PG, Podyplomowych Studiów Public Relations i Podyplomowych Studiów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wykładowca przedmiotu „Etyka działań PR” na uczelniach polskich, zdobywczyni nagród branżowych, autorka licznych publikacji dotyczących problemów etycznych w PR, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu.

Norbert Ofmański - Twórca i Prezes Grupy On Board PR / Ecco Network, czwartej najszybciej rozwijającej się agencji public relations na świecie wg. „The Holmes Report”. Członek Rady Dyrektorów Międzynarodowej Sieci ECCO Network, jednej z największych sieci niezależnych firm PR. Autor kilkudziesięciu publikacji branżowych i książek poświęconych tematyce i trendom public relations. W latach 2013 – 2015 Prezes Związku Firm Public Relations.

prof. Jerzy Olędzki - prof. zw. dr hab. na Wydziale Teologicznym (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego. Dydaktyk w zakresie teorii i praktyki komunikacji społecznej, public relations, etyki zawodowej dziennikarzy i specjalistów public relations. Laureat nagród branżowych. Organizator kształcenia w zakresie public relations na uniwersyteckich studiach dziennikarskich Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun ponad tysiąca obronionych prac magisterskich, promotor powyżej trzydziestu rozpraw doktorskich. Autor publikacji z zakresu socjologii komunikowania międzynarodowego, przepływu informacji i profesjonalizmu w dziennikarstwie i etyki w public relations.

Marcelina Cholewińska - Dyrektor zarządzająca agencji FIRST Public Relations, z którą zawodowo związana jest od 2006 roku. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej i produktowej. Prowadzi zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego z Praktyki konsultanta PR na podyplomowych studiach Public relations w praktyce. Swoją pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem profesora Jerzego Olędzkiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW poświęciła Roli etyki w działaniach public relations.

Rafał Czechowski - Założyciel i szef firmy Imago Public Relations, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach 2004-2007 i Członek Rady Nadzorczej PSPR w latach 2008 – 2012. Autor publikacji z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową oraz strategicznego PR, trener wystąpień publicznych i medialnych. Laureat – wraz z zespołem - licznych nagród i wyróżnień branżowych. Wykładowca przedmiotów z zakresu PR na wielu uczelniach, członek Rady Programowej kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wieloletni juror w konkursie „Złote Spinacze”. Członek International Public Relations Association oraz EUPRERA. W latach 90. był dziennikarzem m.in. “Gazety Wyborczej”, “Życia Gospodarczego” i “Wprost”.

 

Za organizację prac Rady odpowiada Koordynator REPR, którym obecnie jest Dyrektor Generalny ZFPR - Marcin Olkowicz.

 

Rada dąży do jak najszerszej reprezentacji branży public relations i deklaruje wolę współpracy z różnymi środowiskami mającymi zbieżne cele.

 

Dyrektor Generalny
Marcin Olkowicz
marcin.olkowicz@zfpr.pl
Tel. 662 248 214