PROJEKTY

 

Celem działalności Związku jest ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji oraz umacnianie pozycji i upowszechnianie wiedzy na temat zawodu Public Relations.

 

Związek jest organizatorem PR Forum - dorocznej konferencji poświęconej branży PR oraz konkursu Złote Spinacze, promującego najlepsze projekty z dziedziny PR.

 

Obszarem szczególnego zainteresowania Związku jest budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami. ZFPR realizuje badania na temat relacji między tymi dwoma środowiskami, organizuje regularnie spotkania konsultantów PR z czołowymi dziennikarzami i prezentuje mediom studia przypadków PR.

 

ZFPR prowadzi również szkolenia oparte o prestiżowy program London School of Public Relations.