EDUKACJA

 

Statutowym zadaniem Związku Firm Public Relations jest edukacja środowiska osób zajmujących się public relations. Zgodnie z założeniami, które opierają się na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy i podnoszeniu etycznych standardów pracy staramy się podejmować takie działania, które będą te założenia wspierać.

 

Jesteśmy jedynym w Polsce przedstawicielem szkoły London School of Public Relations, której oddziały znajdują się w 20 krajach na całym świecie. Szkolenie daje kompleksową wiedzę na temat poszczególnych obszarów public relations. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczny aspekt zajęć, dlatego też grono wykładowców stanowią doświadczeni praktycy, szefowie lub dyrektorowie agencji PR zrzeszonych w ZFPR. Naszymi słuchaczami są osoby, które chcą podnieść swoje zawodowe kwalifikacje, dzięki czemu zwiększa się ich konkurencyjność na rynku pracy. Kurs składa się z 14 bloków tematycznych i kończy się egzaminem pisemnym polegającym na rozwiązaniu kilku case`ów, napisaniu informacji prasowej i budowie strategii komunikacji. London School of Public Relations to kurs, który jako jedyny daje możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.  W ciągu 11 lat istnienia szkoły mamy ponad 500 absolwentów. więcej

 

Spotkania z cyklu Kawa, herbata, PR  to ważny element edukacyjny w działalności ZFPR. Projekt realizowany jest  z powodzeniem od II połowy 2010 r.  Przynajmniej raz w miesiącu organizujemy bezpłatne itd….., otwarte spotkania dla osób zainteresowanych PR – studentów, specjalistów PR, komunikacji i marketingu. Każde spotkanie dotyczy innego tematu a grono prelegentów składa się z ekspertów w danym obszarze tematycznym. W spotkaniach, które mają charakter dyskusji bierze udział zwykle ok. 30 osób. Kameralna atmosfera sprzyja zatem swobodnej wymianie poglądów, doświadczeń i opinii. więcej

 

Związek Firm Public Relations jest także wydawcą dwóch książek: „Sztuka Public Relations” oraz „Praktycznie o PR. Case studies projektów nagrodzonych w konkursie ZFPR Złote Spinacze”. Obecnie można kupić II wydanie „Sztuki PR”, której autorami są znani i cenieni eksperci - szefowie agencji członkowskich ZFPR. Pierwsze wydanie książki cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że w ciągu 2 lat sprzedaliśmy wszystkie egzemplarze. Publikacja stanowi swoisty przewodnik po określonych zagadnieniach PR (jak np. B2B, komunikacja kryzysowa, komunikacja wewnętrzna, social media, etc.). Jej autorzy dzielą się na jej stronach nie tylko swoim doświadczeniem, ale również radzą co warto a czego nie warto robić. Czytelnik odnajdzie w tej książce interesujące case studies. „Praktycznie o PR” to jedyna na polskim rynku książka zawierająca opisy realizacji najlepszych zwycięskich w Konkursie Złote Spinacze projektów PR, które zostały w latach 2005-2010 przeprowadzone w Polsce. Praktyczny wymiar tej książki stanowi o jej popularności zarówno w środowisku naukowym jak i specjalistów PR. więcej

 

Raporty, zestawienia

W odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu firm i instytucji jesteśmy autorami lub współautorami zestawień i raportów pokazujących stan rozwoju branży public relations w Polsce. Jako organizacja branżowa prowadzimy monitoring polskiego rynku, tworzymy zestawienia agencji PR oraz publikujemy międzynarodowe raporty dot. PR na świecie. więcej